Αρχιτεκτονική

Οι τρεις πτέρυγες του λιτού μοναστηριακού συγκροτήματος αναπτύσσονται κλιμακωτά περικλείοντας το Καθολικό, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της κεντρικής αυλής. Το Καθολικό ανήκει στον τύπο του μονόχωρου θολοσκέπαστου ναού και χαρακτηρίζεται από απλά μορφολογικά στοιχεία. Βορειοδυτικά του Καθολικού βρίσκεται η μνημειακή κρήνη της Μονής, που κατασκευάστηκε το 1673. Η ύδρευση της Μονής, εκτός από την κρήνη, γινόταν και από δύο δεξαμενές, οι οποίες με σύστημα αγωγών περισυνέλεγαν το νερό των στεγών.

Την ανατολική πλευρά της Μονής ορίζει ο πυλώνας του 1669, καθώς2 και δύο μικρά δωμάτια. Εξωτερικά και σε επαφή με τον πυλώνα διασώζεται μια σειρά από εννέα καλοχτισμένες μαντζαδούρες (ταΐστρες αλόγων). Στη νότια και δυτική πτέρυγα βρίσκονται η Τράπεζα, το μαγειρείο και τα εργαστήρια παραγωγής μελιού, κεριού και ρακής, ενώ στην κεντρική πτέρυγα υπάρχει ανοικτό υπαίθριο πατητήρι.