Σύναξη αποφοίτων Πατριαρχικής Σχολής Σιών και Αγίου Δημητρίου Ιεροσολύμων

Την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση όσων φοίτησαν από την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών και του Αγίου Δημητρίου Ιεροσολύμων.